Η εταίρια WARMESOL ειναί μια σύγχρονη βιομηχανία απο το έτος 1983, με αντικείμενο την κατασκευή και εμπορεία ηλιακών θερμοσιφώνων και συστημάτων, με ευρωπαικές προδιαγραφές παραγωγής και πρώτων υλών πιστοποιημένων κατα ISO 9001.

Κύριος στοχος της εταιρίας είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων της, στην ποιότητα και τη συνέπεια.

Καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας της, η εταιρία μας σημειώνει συνεχή αύξηση του κύκλου εργασιών και των πωλήσεων, με συνεχής επεκτάσεις σε όλη την Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Απο το έτος 2005 η εταιρία μας δραστηριοποιείται με επιτυχία στον τομέα των εξαγωγών έχοντας ήδη αποκτήσει πελάτες στις Αραβικές χώρες και στην Κύπρο.Με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να αναβαθμίσουμε τον εξοπλισμό και το πελατολόγιο μας.

Σήμερα η εταιρία μας εδραίυει στην βιομηχανική περιοχή του Σχηματαρίου και στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο έκτασης 6.000τ.μ έκ των οποίων τα 1.000τ.μ είναι στεγασμένος χώρος.